top of page

Med Dödlig Utgång

Astrid Olsson

Kom hit!

Här finns mycket att hämta,

Storhet och död.

Var inte rädda,

Vi förvanskar bara allt i vår väg.


Det som när oss,

Skogar, vatten och djur.

Det som är vackert,

Djungel, växter och tid.

Det som är mjukt,

Kropp, kärlek och liv.


Vi utplånar de våra,

Utan sympati, liv i spillror.

230 miljoner människoliv på 100 år.

Utan nåd, minst av allt för oss själva.


Här är vi dömda till evig otillräcklighet,

Med oss själva som rättskipare.

Giftet sprids i våra gener från far till son,

Och aldrig blir vi friska.


Kom hit!

Rädda oss, rena oss.

Är det redan för sent,

Laga oss.

bottom of page