top of page
  • Writer's pictureKotryna Daukšaitė

Laisvė/Freedom

Ir jie atėjo tyliai,

Nešdami debesų takus.

Ir jie kuždėjo tyliai,

Nepažintus garsus.


Ir saulė nušvietė visų veidus,

Pralietas kraujas nuspalvino takus,

Ir baltas paukštis pakėlęs sparnus,

Praskriejo dangumi pro mus.


Šypsojos Dievas ir glaudė žuvusius vaikus…

O aš pakėliau galvą ir išvydau takus…


 

And they came quietly,

Carrying cloud trails.

And they whispered softly,

Unfamiliar words.


And the sun lit up everyone’s face

While spilled blood stained the paths.

And a white peacock with raised wings,

It flew through the sky past us.


God smiled while holding his dead children…

And when I raised my head I saw the paths…Cover art by Merle Emrich; photo by Emese Tóth.


Hozzászólások


A hozzászólások ki vannak kapcsolva.
bottom of page